Thinking, Reviews & SolutionsSTUDOCU: THƯ VIỆN HỮU ÍCH CHO SINH VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH

 

Đối với các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, việc tham khảo, nghiên cứu các tài liệu học thuật, các bài tập, tiểu luận, luận văn...của các khoá trước là một nhu cầu cẩn thiết, quan trọng phục vụ cho việc học, nghiên cứu của bản thân.

Tuy vậy, nguồn tài liệu tại thư viện, hoặc trên một số trang web khá hạn chế, phân mảnh, và nhiều khi tính phí đối với người tham khảo.

HoaTiêu.One xin giới thiệu với các bạn một thư viện tài liệu khá hữu ích,  bởi nó tập hợp rất nhiều tài liệu học thuật, bài tập, tiểu luận, luận văn của nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và theo nhiều ngôn ngữ khác nhau.

STUDOCU cung cấp thông tin, tài liệu cho học sinh, sinh viên, là nền tảng hỗ trợ giáo dục miễn phí, được sáng lập bởi các sinh viên có tên dưới đây tại Hà Lan. Hiện nay, STUDOCU đã có mạng lưới kết nối rộng lớn khắp thế giới, tham gia đóng góp xây dựng nó như là một wiki trong hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Các bạn có thể truy cập vào trang www.studocu.com, và chọn quốc gia có trường đại học mà bạn cần tham khảo. Ví dụ, tại Việt Nam, thì bạn sẽ chọn địa điểm Việt Nam, cụ thể: www.studocu.com/vn


(HoaTiêu.One sưu tầm)